Jeugdtherapie

In mijn praktijk begeleid ik jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, hun ouders en andere opvoeders, waaronder bijvoorbeeld leerkrachten.

Ik kan worden ingeschakeld voor het aanleren van bepaalde vaardigheden, het verwerken van gevoelens of het vergroten van het zelfvertrouwen.

Slechts enkele voorbeelden:
•     angsten en slaapproblemen overwinnen;
•     sociale vaardigheden aanleren;
•     omgaan met specifieke uitdagingen die passen bij een (hoog)begaafd en/of (hoog)gevoelige kinderen.
•    reductie van faalangst, sociale angst, vergroten van de sociale weerbaarheid;
•     woede op een andere manier uiten, grenzen leren aangeven, opkomen voor jezelf;
•     je talenten leren kennen, opbouwen van een reëel zelfbeeld;
•     verantwoordelijkheid nemen om je huiswerk te maken, leren plannen, leren leren, aanleren van executieve vaardigheden en efficiënter leren werken.

Little girl climbed on tree and sitting there

Ik heb me gespecialiseerd in het begeleiden van (hoog)begaafde en hooggevoelige kinderen, jongeren, hun ouders en onderwijzers.

Werkwijze jeugdtherapie
Tijdens deze individuele begeleiding staat de jongere centraal. De aandacht gaat niet alleen uit naar de problemen, maar juist ook naar de vaardigheden die de jongere en de opvoeders moeten ontwikkelen, zodat problemen opgelost kunnen worden. De jongere leert vaardigheden die het nodig heeft om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te genieten.

Op een luchtige en creatieve wijze werk ik samen met jeugd in de leeftijd van 8 tot en met 18+ jaar en hun ouders/opvoeders. Ik heb mij gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en burn out. Verder heb ik een onderwijs achtergrond en heb ik veel ervaring met het werken op, en samenwerken met basisscholen en het voorgezet onderwijs.

Low angle view of a happy grandparents and granddaughter looking at camera

Verloop
Het eerste contact verloopt vaak per mail of telefoon. De ouder/opvoeder vertelt kort wat de hulpvraag is. Mocht ik niet de juiste persoon zijn voor deze hulpvraag, dan zal ik mijn uiterste best doen te verwijzen naar een geschikte kandidaat. Wanneer een kennismakingsgesprek gewenst is, alvorens je kunt beslissen of je met mij in zee wilt gaan, is dat uiteraard mogelijk.

Allereerst is er een kennismaking in de vorm van een intakegesprek. We bespreken tijdens dit gesprek de ervaringen van het kind(eren)/jongere(n) en welke doelen jullie graag willen bereiken. Dit gesprek kan met of zonder het kind verlopen.
Als we besluiten tot begeleiding door mij, volgen er 3 tot 5 sessies met de jongere.  Tijdens deze sessies (de onderzoeksfase) verzamel ik informatie over de jongere. Ik probeer het probleem helder te krijgen en spreek de kwaliteiten van het kind/jongere en de opvoeders aan om oplossingen te vinden. Het kan nodig zijn in deze fase contact te hebben met school of andere betrokkenen. Contact met derden gaat altijd in overleg met ouders en de jongere.

De behandelfase duurt over het algemeen  5 tot 12 sessies, in een uitzonderlijk geval duurt het langer, maar dat gaat altijd in overleg. De begeleiding heeft het meeste effect wanneer verzorgers betrokken zijn en we regelmatig contact hebben. Dit kan telefonisch, per mail of na een sessie met het kind/de jongere. Soms is het wenselijk dat de ouder/verzorger tijdens de sessies aanwezig is. In het begin van de begeleiding is dat vaak wenselijk.

2iStock_000018379662XSmall

Tot slot volgt een (tussen)evaluatiegesprek, na ongeveer 6 sessies (alleen wanneer dit wenselijk is). Samen met ouder/verzorger en het kind/jongere, eventueel met school of andere partijen, kijken we terug en bespreken onze ervaringen en de effecten van de inzet. We besluiten tijdens dit gesprek of de behandeling wordt afgerond of verlengd.

Ik behandel zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is. Jullie zijn helemaal vrij om de behandeling ten alle tijden te stoppen.

Mochten er vragen zijn over de behandeling, wacht niet af maar stel ze gerust, dat kan ook tussendoor. Wanneer mijn begeleiding niet voldoende is, zal ik de verantwoordelijkheid op me nemen om verwijzing naar andere specialisten te verzorgen. Deze verwijzing is een vrijblijvend advies.

Twijfel je of ik de juiste persoon ben om jouw kind te begeleiden? Wil je eens van gedachten wisselen over jouw situatie? Bel gerust voor meer informatie en/of maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.